IP телефонија во iPhone

IP телефонија во iPhone

EZTalk. Очигледно овој ip-телефонски оператор компетентно ги промовира своите услуги. Во инсталерот, можете да ја пронајдете и инсталирате оваа програма. Комуникацијата со нив е многу поскапа отколку со скајп, но вистината е, и врската е подобра. Интернет-страницата на операторот е http://www.eztalk.ru. Постапката е иста како и во I Skype: бирајте го бројот, има врска со серверот. Ако сè е успешно, добивате повик и чекате претплатникот да го земе телефонот. За жал, програмата не работи со телефонскиот именик на уредот.

IP телефонија во iPhone

IP телефонија во iPhone

Rate article
Мобилни телефони - новости, прегледи и животни хакирања.
Add a comment